فرامرز حفار بنیانگذار و رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت کیان و کارآفرین برتر کشوری، متولد 18 مهر 1369 هجری شمسی در شهر مشهد هستند.

وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، جوانان متخصص را گرد هم آورد تا با ورود به عرصه عمل و تولید، گامی در جهت تحقق فرمایشات رهبری بردارد.